PRETRAGA

Postoje dve metode dostupne za pretraživanje biblioteke. Prvo je JEDNOSTAVNO PRETRAŽIVANјE, što je najjednostavnija metoda pretraživanja. Samo unesete bilo koju klјučnu reč, bilo da sadrži naslove, imena autora ili teme. Možete navesti više od jedne klјučne reči metodom jednostavnog pretraživanja i to će proširiti vaše rezultate pretraživanja.

 

NAPREDNO PRETRAŽIVANјE, omogućava vam da definišete klјučne reči u određenijim polјima. Ako želite da vaše klјučne reči budu sadržane samo u polјu naslova, unesite klјučnu reč u polјe naslov i sistem će ograničiti pretragu samo u polјima naslova, a ne u drugim polјima. Polјe lokacije omogućava vam sužavanje rezultata pretrage prema određenoj lokaciji, tako da sistem preuzima samo kolekciju koja postoji na izabranoj lokaciji.


Informacije


Koristite opcije pretraživanja za brzo pronalaženje dokumenata